Lokalpolitikk

Ryfast tunellen er beregnet til å koste cirka ti milliarder kroner inkludert renteutgiftene. Om vi regner alle innbyggere av Sandnes, Stavanger, Sola, Strand, Hjelmeland og Forsand som brukere av den nye tunellen, så blir prislappen over 40 tusen kroner pr person.

En av pådriverne for tunellen var Magnus Skretting som trolig var motivert av å få alle vogntogene med fisk fra Hjelmeland til Europa så raskt som mulig. Men hvorfor lede trafikken til Ryfylke gjennom Sandnes og Stavanger, når vi allerede har problem med mye trafikk i dette området.

Eg inbiller meg at en mye bedre løsning ville være å la trafikken gå øst for Sandnes til Lauvvik og med bro over til Oanes. Dette ihht et eldre forslag fra NAF. Dette valget ville også lagt til rette for videre utbygging øst for Sandnes.

Gods som sendes med tog losses over på lastebiler ved togterminalen på Gandal. Hvorpå mange av lastebilene kjører til Tjensvollkrysset og videre nordover, eller til Sandnes, Tananger eller Dusavik for omlossing til båt.

Tog og båt er miljøvennlige alternativer til å la vogntog ta plass på smale veier langs norskekysten. Politikkere burde legge til rette for denne utviklingen. I så måte, skulle eg ønsket at togterminalen ikke ble lagt til Ganndal, men gikk til Tananger.

Aller helst hadde eg sett at jernbanesporet ble lagt under bakken forbi Sandnes og Stavanger, hvor mennesker kunne stige av i undergrunnen. Jernbanesporet deler i dag Sandnes i to, og grunnen ville kunne frigjøres til andre formål. Etter Stavanger kunne godstoget gått videre til Dusavik og Tananger for lasting over til båt. Sporet kunne også gått videre forbi Sola Flyplass og tilbake til Sandnes for å danne ei sløyfe for lokaltog.

Eg drømmer om at busser byttes ut med «autonome busskur» på kollektivtrasseen mellom Stavanger og Sandnes til den er ferdig i 2019. Første autonome busser testes i disse dager ut på Forus.

Kollektivtrasseen krysser busstraseen som går fra Lura over over Forus til Sola Flyplass. Trasseen kunne med hell gått videre over Lura til gamle Lura Togstasjon. Togstasjonen kunne blitt gjennoppbygd og når det kommer autonome ferger om noen år, så vil også  Lura Stasjon være et fint sted å anløpe for autonome ferger fra Sentrum via Dale og Hommersåk.

Nortura(Gilde) slakteri er en kjempestor tomt som ligger ved Lura Togstasjon. Nortura har utslippstillatelse ut 2019. Etter 2019 blir tomten aktuell for andre formål. Dette hadde vært det beste knutepunktet for å bygge nye Sentralsykehuset for regionen. Men da det toget har gått, så blir det kanskje plass til tusen nye beboere på Lura.

Her kan du lese et forslag for Norturatomten som nettopp har kommet ut.

Dette er mine tanker i dag.
Kanskje de har forandret seg i morgen 😉

Mvh
Bjarte