Stikkord: Kiva Mikrokreditt lån

  • Hva er Kiva Mikrokreditt lån?

    Kiva.org arbeider for å redusere global fattigdom ved å formidle rimelige lån til fattige som ønsker å skape egne arbeidsplasser. Lån gjennom Kiva gir 0 % renter til utlånerne (med unntak av valutaendringer ved innløsning av utlånskapital), og Kiva selv...