Stikkord: Klima

  • Kunnskap kan føre til bedre valg.

    Kunnskap om klima og naturmangfold

    Aviser formidler forskningsresultater som sier at vi mennesker påvirker klimaet, med påfølgende diskusjoner i kommentarfelt og sosiale medier. Påvirker vårt verdisyn og våre følelser bestemmer hvilke fakta vi slipper in?...