Hva er Klimabelønning?

Kjært barn har mange navn: Klimabelønning, Karbon Fee and Dividend, Karbonavgift til fordeling, KAF, Robin Hood Avgift, Grønn Klimabonus eller Folkebonus. Er det noen flere navn eg har glemt?

Klimabelønning er en markedsbasert mekanisme for å redusere karbonutslipp som driver de menneskeskapte klimaendringene. Kort fortalt innføres avgift på karbonbasert brensel. Det fører til at det blir dyrere å forurense, og billigere med grønnere valg. Avgiften betales tilbake i sin helhet, med likt beløp til alle. Dette gjør at forbruk blir dyrere, grønne valg blir bedre og på en måte som ikke rammer fattige.

Klimabelønning kan bli et viktig verktøy for å fremme raskere overgang fra fossilt til et bærekraftig samfunn.

Irreversible climate change, fee and dividend and the fossil fuel industry, James Hansen på Youtube

Karbonavgifter – en rettferdig løsning på klimaproblemene? i regi av Naturvernforbundet Hordaland, Bergens Tidende

A climate Solution where all sides can Win. TED Talk With Halstead.

10 grunner til å innføre karbonavgift til fordeling.

Facebook-gruppen for Klimabelønning KAF (Karbonavgift til fordeling)

Organisasjonen CCL Klimabelønning Norge

Previous Article
Next Article