Hva er karbonavgift til fordeling (KAF)?

Det finnes en enkel og effektiv måte å kutte klimautslippene, uten kompliserte, internasjonale avtaler.

Karbonavgift til fordeling (KAF) er en markedsbasert mekanisme for å redusere karbonutslipp som driver de menneskeskapte klimaendringene. Kort fortalt innføres en avgift på karbonbasert brensel. Det fører til at det blir dyrere å forurense, og billigere med grønnere valg.

KAF har vært foreslått som et alternativ til kvotehandel og karbonavgifter. KAF kan være et godt virkemiddel for å påskynde overgang til et bærekraftig energiregime uten å belaste totaløkonomien.

Her kan du lære mer om KAF:

Irreversible climate change, fee and dividend and the fossil fuel industry, James Hansen på Youtube

En klimaløsning for folk flest v/ Hallvard Birkeland styremedlem, Naturvernforbundet Hordaland, Bergens Tidende

A climate Solution where all sides can Win. TED Talk With Halstead.

Naturvernforbundet og Miljøpartiet De Grønne(MDG) støtter forslaget om å innføre en karbonavgift til fordeling, KAF. Erlend Kristensen i MDG Sandnes var den som startet arbeidet for KAF i Norge.

10 grunner til å innføre karbonavgift til fordeling.

Facebook-gruppe om KarbonAvgift

 

Previous Article
Next Article