Naturrestaurering (rewilding)

Siden er under arbeide:
Rewilding er et begrep for det å tilbakeføre naturen til sin opprinnelige ville tilstand, med menneskets hjelp, som ledd i kampen for å motvirke menneskeskapte endringer i økosystemene.

Én form for rewilding går ut på å sette ut dyr høyt oppe i næringspyramiden (rovdyr eller store beite-dyr) som en gang levde i slike områder. En passiv variant av rewilding går ut på å overlate naturen til seg selv, for eksempel ved å la skogen ta over for landbruksarealer.

Eksempler på aktiv rewilding i Norge er myndighetenes innsats for å gjeninnføre fjellrev på Dovrefjell og Finse. Prosjektet fikk en del negativ kritikk i begynnelsen, blant annet fra naturvernorganisasjonene, men utviklingen i prosjektet ble senere snudd til suksess. 2015 regnes som tidenes fjellrevår.

Et eksempel på passiv rewilding er for eksempel områder som gror igjen og forblir ubrukt for menneskelig aktivitet over svært lang tid, eller arter som reetablerer seg i områder de ikke har benyttet på svært lang tid. Det siste kan blant annet hevdes om ulvens reetableringer i Skandinavia og en rekke EU-land, ikke minst i Danmark og Tyskland.

Likeledes kan det hevdes, at både barskogen og løvskogen på Sørvestlandet har vært igjennom en naturlig rewildingprosess fra slutten av 1800-tallet og fram til våre dager, spesielt fra 1950 åra og framover. Dette gir nå håp for det avskogede Skottland, som har lignende klimaforhold og topografi. Forskning viser at redusert beitepress og manglende lyngbrenning er hovedårsakene til at skogen regenereres.

Hva kan du gjøre med egen hage/ Hage er ørken.
Egen erfaring med Bokashi, biokull, pallekarmer,
Hagen til Alfred og Solveig

Lese mer:
Rekonstruerer villmarken.
Hva gjør vi med ødelagt natur?
Rewilding: Gjenskape vill natur basert på naturens egne prinsipper.
Ikke så enkelt å gjenskape vill natur.
TV2 film: Naturen vender tilbake – rewilding
Rewilding Norway?
Statsforvalteren i Rogaland: Ny giv for restaurering av norsk natur
Grøntpodden: #74 Rewilding & blomstereng
Bokashi Norge:
5 gode grunner til å la hagen bli litt villere
Rewilding | Håkon Rasmussen | TEDxBærekraftigeliv
En serie webinarer i regi av NIVA:  Hvorfor naturbaserte løsninger for å få tilbake naturmangfold

 

Previous Article
Next Article