Søppelsorteringsanlegget på Forus

Sist oppdatert: 12.02.24.

Siste oppdatering pr 12.02.24: Ettersorteringsanlegget til IVAR som brant i 2022 er revet, og nytt anlegg skal stå ferdig i årsskiftet 2026/2027 og pr 03.01.24: Nå kan du ikke lenger kaste hageavfallet ditt i denne – så mye koster det deg

Første halvår i 2018 sorterte innbyggerne 1335 tonn plast, mens IVAR frem til oktober 2023 kun hadde fått inn 48 tonn plast kildesortert av innbyggerne.

Ordningen med husholdningssortering fungerte, men det ble enda bedre når plasten kunne sendes med sort dunk til sorteringsanlegget som gjorde jobben for oss. Etter at søppelsorteringsanlegget brant, har nesten alt av plast fortsatt fulgt sort dunk til forbrenningsanlegget. 

La oss håpe at folk flest sorterer og leverer plast, frem til nytt anlegg er oppe og går i slutten av 2026.

.

I juli 2022 brant ettersorteringsanlegget til Ivar på Forus. Brannen startet ved at noen hadde kastet batteri i papiravfallet. Bygget var et nytt og toppmoderne søppelsorteringsanlegg som skulle øke graden av fraksjoner som plast og metall. Det medførte også at husstander kunne slutte å sortere plast i egne poser, og i stede kaste det i restavfallet.

Søppelsorteringsanlegget var forsikret, og planlegges bygget opp igjen innen utgangen av 2026. I mellomtiden går restavfallet i forbrenningsovnen. I Sandnes har de satt ut noen returdunker for plastavfall. Men de er få, de er bortgjemt, har liten innmatingsluke og er så små at de fort blir fulle. Det virker nesten som kommunen ønsker at plast skal brennes. 

Mine spørsmål til IVAR Gjenvinningsstasjon:

 • Skal vi fortsette å kaste plastavfall i restavfallet, eller bør vi sortere og levere in husholdningsplast på egne returpunkter? Hvorfor?
 • Blir søppelsorteringsanlegget bygget opp igjen? Når kan vi forvente at restavfallet igjen vil bli sortert? Planer og fremdrift?

 

Fakta og kunnskap om plast:

 • I Norge kaster vi 540 000 tonn plastavfall hvert år. 
 • Det meste av plasten brukes til emballasje, deretter følger dekk, tekstil og bygg og anlegg.
 • Kun 62% av plastavfallet fra husholdningene egnet for gjenvinning.
 • Norsk plastindustri bruker kun 9% gjenvunnet plast i sine produkter.
 • Tekstiler laget av plast utgjør rundt 9% av årlig norsk plastavfall, nesten 10 kg per hode per år– på tredjeplass etter emballasje og bildekk.
 • Det brukes mest plast til emballasje, som utgjør 40% av alt plastavfall i Norge.
 • Kun 24% av plastavfallet gjenvinnes. Det resterende går stort sett til forbrenning. Mindre mengder ender på deponi eller havner på avveie (forsøpling).
 • Av plastavfallet som er utsortert for å gjenvinnes eksporteres 80%.

Nøkkeltall om plast globalt:

 • I dag bruker vi på verdensbasis 460 millioner tonn med plast hvert år, hvorav kun 29 millioner tonn er resirkulert.
 • Hele 10 % av all olje produsert per år går til å produsere plast (jomfruelig plast er primært laget av fossilt råstoff som olje og gass).
 • Rundt 14 % av verdens plastproduksjon går til produksjon av tekstiler.
 • Globalt oppstår 380 millioner tonn plastavfall hvert år, hvorav 18 % gjenvinnes26 % forbrennes og resten kastes på deponier eller villfyllinger.
 • Globalt havner mellom 19 og 23 millioner tonn plast i hav og innsjøer årlig.
 • Uten tiltak er det estimert at utslippene i hav og innsjøer vil øke til 90 millioner tonn allerede i 2030.

Er det noen vits å kildesortere?

Dersom kommunen din har et system som forutsetter kildesortering bør du absolutt sortere søppelet ditt. I dag gjenvinnes kun 24 prosent av plastavfallet vårt, men dette vil øke ettersom vi får bedre sorteringsteknologi, flere plastprodukter designes for å kunne gjenvinnes, og ikke minst, dersom flere sorterer ut plasten sin.

Bor du i en kommune som benytter kildesorteringsløsninger vil plast som sorteres ut kunne bli gjenvunnet. Plast du kaster i restavfallet vil med sikkerhet bli brent, noe som tar det ut av det sirkulære kretsløpet og innebærer utslipp av klimagasser, samt behov for ny plast, som i all hovedsak er laget av olje eller gass.

Handelens Miljøfond har satt et ambisiøst mål for Norges plasthåndteringInnen 2025 vil vi at 50 prosent av alt plastavfall gjenvinnes. Det er en lang vei å gå, for i dag gjenvinnes kun 24 prosent av Norges plastavfall. Og er mer ambisiøst enn EU, som har som mål å gjenvinne 50 prosent av all plastemballasje.

Vi må alle gjøre vårt for å øke mengden resirkulert plast, og det å kildesortere er vår jobb som enkeltpersoner.

Her er link for til nettside hvor du søke på alt hva du måtte ha med spørsmål om hvordan å sortere.

Sandnesposten:
Sandnes kommune sorterte og gjennvant ca.2670 tonn plast i 2018, og 96 tonn årene etter.
Tilbake til gammel sorteringsordning for plast i Sandnes, frem til nytt sorteringsanlegg starter i 2026
Brenne søppel for karbonfangst på Forus? 
Miljøpartiene ønsker ikke å ofre matjord for søppelforbrenningsanlegg med karbonfangst

Previous Article
Next Article