Stikkord: gjenvinning

  • Fagtidskriftet Kretsløpet

    Kretsløpet er et fagtidsskrift om avfall og gjenvinning for de spesielt interesserte. Eg er såpass sær, at eg leser de 6 magasinene som kommer ut årlig med interesse. Det siste magasinet(nr.1/2017)...