Fagtidskriftet Kretsløpet

Kretsløpet er et fagtidsskrift om avfall og gjenvinning for de spesielt interesserte. Eg er såpass sær, at eg leser de 6 magasinene som kommer ut årlig med interesse.

Det siste magasinet(nr.1/2017) tar for seg ulike(plast, papir, EE-Avfall, og matavfall) typer materialgjenvinning, som vurderes mot transportbehov.

Undersøkelsen konkluderer kort fortalt med at lange transporter av avfallet i liten grad virker negativt in på klimaregnskapet. Rapporten gir en sammenligning i CO2-ekvivalenter jomfruelig materiale mot resirkulert materiale, som viser at all gjenvinning nytter. Den konkluderer også med at matavfall bør bli drivstoff og gjødsel.

Eg har tidligere snakket med flere personer som mener det ikke nytter med gjenvinning, fordi det transporteres over lange avstander. De ville trolig endret mening etter å ha lest denne rapporten.

«Gjenvinnings-børsen:
Papir og papp: snittpris på 118 Euro / tonn.
Trevirke: 18,5 øre pr kWh for flis med mer en 35% fuktighet.
Jern og metall i tusen kroner / tonn:
Aluminium NOK: 15.252,-
Kobber NOK: 48.820,-
Bly NOK: 19.740,-
Sink NOK: 23..055,-
Skrapjern NOK: 865,-

Tekstiler: over 100 tusen tonn samles in i Norge årlig. 12 tusen tonn går til gjenbruksmarkedet i Afrika, hvor det skaper levebrød for over 10 tusen mennesker.

Våtorganisk avfall: Kompost selges i snitt for kr.100 pr tonn, mens våt biorest fra biogassanlegg har i snitt negativ verdi på 11 kr pr tonn.

Plastemballasje: Vi samlet in 135 tusen tonn i 2015. Materialgjenvinningsgraden for plastemballasje er 36,2%. Bruk av resirkulert emballasje brer om seg, og Unilever har forpliktet seg til kun å bruke resirkulerbar plast til al deres emballasje.

Følg meg og min jakt etter svar på hvordan eg reduserer mitt «klima avtrykk».

Previous Article
Next Article