Kunnskap om Klima (og fordeling av ressursene)?

Aviser formidler forskningsresultater som sier at vi mennesker påvirker klimaet, med påfølgende diskusjoner i kommentarfelt og sosiale medier. Kommentarer som ofte gir inntrykk av å være mer følelses- en faktaorientert. Klimapsykolog Per Espen Stoknes forklarer hvorfor følelser tar over: Ses via følgende link

Fremfor nettsider og youtube-snutter av tvilsomt opphav, foretrekker eg bøker hvor forfatter har måttet ta seg flid til å sette seg in i faget, og sette opp boken på en oversiktlig og forståelig måte, med kildehenvisninger. De fleste bøker blir også grundig evaluert av kritikere gjennom aviser.

Uten utdanning eller arbeidserfaring innen tema Klima, har eg likefullt tatt meg tid til å lese og gi min korte evaluering av flere av bøkene. Eg har også mottatt mange nye boktips fra dere. Fortsett å sende meg boktips, gjerne med deres evaluering(+ poeng fra 0 til 10) som eg kan ta med på min nettside. Send til: post(a)favoritt.no, så oppdaterer eg denne siden fortløpende.

.

Tar du med egen plastpose på butikken fordi du er opptatt av klima, men føler ikke helt at du klarer å vinne en diskusjon om norsk oljepolitikk i familieselskap? Vi har alle en onkel som mener at vegetarmat og bompenger er noe tull. Kanskje er han til og med klimafornekter. Han synes i alle fall ikke at Norge skal redde verden alene! Mange unge sliter med å vinne diskusjoner om klima mot akkurat ham. Nora Heyerdahl har møtt mange onkler i sin tid som klimaaktivist, og kjenner alle mytene de sprer om klimapolitikk. Hun gir deg et lynkurs i selvforsvar mot klimahersketeknikker, sånn at du også kan vinne din neste diskusjon om norsk olje, resirkulering og hvem som egentlig har skylden for klimakrisa.

.

Parterapi for oljefolk og klimaaktivister, av Magnus E. Marsdal

Tillitsvalgt Atle Tranøy leder oljearbeiderne i Aker-konsernet. Klimaaktivist Anja Bakken Riise leder Framtiden i våre hender. Dette er historien om hva som skjedde da de begynte å lytte til hverandre.
Er det økonomisk mulig å fase ut industrier som står for nær 60 prosent av norsk vareeksport? Er det moralsk forsvarlig å ikke gjøre det, når FN har erklært «kode rød» for menneskeheten?

Forfatter Magnus E. Marsdal utforsker begges perspektiver i en polarisert konflikt der alt settes på spill. Må en av sidene tape? Finnes det en løsning som kan forene klimaaktivister og oljefolk?

.

Håp, en praktisk guide for klimaoptimister, av Petter Gulli

Trenger du HÅP? Har du dårlig samvittighet for at du ikke strekker til i det grønne skiftet? Her er løsningen!
I denne boka får du underlaget du trenger for å kunne diskutere klimautfordringene med kolleger, venner og bekjente. Du får stifte bekjentskap med grønne helter og grønn teknologi. Fordi det er HÅP! Du får grønne hverdagstips for dummies, ting som er enkle å gjennomføre for de fleste av oss, og som faktisk funker. I dag. Som å lage pannekaker. Som å slutte å kjøpe 3 for 2. Som å lage din egen brus.
Kort sagt: Det trenger kanskje ikke være så vanskelig å leve et mer klimavennlig liv likevel. Du kommer langt bare ved å bruke litt sunn fornuft og ikke gape over for mye av gangen.

.

Klima og miljø er vår tids viktigste kampsak og et stadig mer akutt tema for globale, regionale og nasjonale samtaler om handel, utvikling og samarbeid. Men disse samtalene har ekskludert erfaringer fra urfolks praksiser og andre mangfoldige livsformer. Urfolkslederen og økofilosofen Ailton Krenak er en viktig stemme for urfolk i Brasil og jobber utrettelig for å øke vår bevissthet om konsekvensene av det globaliserte forbruker- samfunnet i dag. Dersom menneskeheten virkelig ønsker å leve i harmoni med naturen, må vi stanse det tøylesløse forbruket og se til måten urfolk og mangfoldige småsamfunn i hele verden etablerer ekte, bærekraftige livsformer på. Det er nemlig fullt mulig å utsette verdens undergang, sier Krenak, men bare hvis alle deltar i samtalen. Ideer for å utsette verdens undergang er en øyeåpnende essaysamling som skapt for vår postpandemiske tid. Med etterord av Liisa-Rávná Finbog, som setter Ailton Krenaks tankegods i sammenheng med hennes egen oppvekst som del av det samiske urfolket i Norge.

.

 

«Å lese Ideer for å utsette verdens undergang gjør så avgjort inntrykk.»

Hvordan unngå en miljøkatastrofe, teknologien vi har og gjennombruddene vi trenger, av Bill Gates

Bill Gates har det siste tiåret arbeidet med klimaspørsmål. Med hjelp fra verdens fremste eksperter innen fysikk, kjemi, biologi, statsvitenskap og økonomi har han laget en «masterplan» for hva vi må gjøre for å unngå katastrofen. I boken forklarer han hvorfor og hvordan vi må arbeide for å nå frem til nullutslippsmålet. Han gir oss en realistisk beskrivelse av utfordringene vi står overfor, og beskriver teknologien som eksisterer i dag. Han viser også hvilke teknologiske gjennombrudd vi er avhengige av for å nå målet om null utslipp.
Dette er en utfordring som må håndteres av hvert enkelt land og deres politikere, av alle typer organisasjoner og av oss som individer. Et unikt samarbeid kreves, men det hele må starte med kunnskap.

.

Bennmateteffekten, hvordan går det med naturen i Norge, av Lene Liebe Delsett

Den norske lundefuglbestanden har stupt fra 1,5 millioner par til 300 000. Blomsterenger er klassifisert som truet. Det er så lite torsk i Oslofjorden at det er forbudt å fiske. Mange kan et tall for hvor mye Amazonas-regnskog som forsvinner hver dag, hvor mye plast det er i Stillehavet, eller hvor mange fjellgorillaer som er igjen. Men hvordan sta.r det til med den naturen vi selv bor i, hjemme i Norge?

I denne boka vil Lene Liebe Delsett finne ut hvordan det egentlig går med den norske naturen. Selv om vi er sa. inderlig glade i den, er det mange av oss som ikke helt vet hva som skjer her. Noen steder kan vi observere at naturen forandrer seg. Va.rblomstene kommer tidligere, utsikten fra mange hytter er borte, og i noen turomra.der sta.r det plutselig en ny bygning. Men hvor ille er det?

.

Utdanning for bærekraftig utvikling, hva, hvorfor og hvordan? av Astrid T. Sinnes 

Fagfornyelsen legger opp til at bærekraftig utvikling skal ha en større plass i skolen. Denne boken gir en innføring i hvordan undervisning kan legges opp for å fremme kompetansen elever trenger for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Boken inneholder konkrete tips til undervisningsopplegg og henvisninger til litteratur og nettsteder der læreren kan finne oppdatert informasjon om problemstillinger knyttet til bærekraft. Denne reviderte utgaven er oppdatert i henhold til det fornyede læreplanverket og nyere forskning.

I en utdanning for bærekraftig utvikling er det viktig at teorien elevene tilegner seg, står i forhold til praksisen de opplever på skolen. Forfatteren gir konkrete tips til hvordan skoler kan sette seg egne bærekraftsmål og dermed legge om til en mer bærekraftig drift.

Boken er relevant for lærere, studenter og andre som er opptatt av hvordan skole og utdanning kan utruste elever til å imøtekomme bærekraftsutfordringer og kunne bidra til en mer bærekraftig utvikling.

.

You matter more than you think av KAREN O’BRIEN
You Matter More Than You Think introduces a radically different way of thinking about climate change and social change. Inspired by ideas from quantum physics and quantum social science, quantum social change describes a conscious, nonlinear, and non-local approach to the transformations needed right now to address multiple global crises. It is grounded in our inherent onenessrecognizing that we are entangled through language, meaning, and shared contexts. This perspective on “mattering” shows us that our deepest values and intentions are powerful sources of individual change, collective change, and systems change and can generate a future where all life can thrive.The book includes a Foreword by Dr. Christina Bethell and full-color original artwork by internationally-acclaimed artist Tone Bjordam.KAREN O’BRIEN is a Professor of Human Geography at the University of Oslo and co-founder of cCHANGE. She was named by Web of Science as one of the world’s most influential researchers of the past decade in 2019 and 2020, and in 2021 she was a co-recipient of the BBVA Foundation’s Frontiers of Knowledge award for climate change.«You Matter More Than You Think is more than just a book. It is an awakening, a how-to manual showing a new path to social and ecological regeneration.»
PAUL HAWKEN, author of Regeneration, Ending the Climate Crisis in One Generation.“This book offers us a new way of looking at – and then moving towards – the transformational social change we know we need for the future we keep saying we want.”
HEIDE HACKMANN, CEO, International Science Council

 

 

 

.

Mitt klimaregnskap, ved Anja Bakken Riise, Poeng: x av 10
Boken får 5 i terningkast i Stavanger Aftenblad

 

 

 

 

.

2070, alt du lurer på om klimakrisen, og hvordan vi kan komme oss forbi den, av Bjørn H. Samset, Poeng: x av 10
Boken får 5 i terningkast i Stavanger Aftenblad.

.

.

.

 

.

Om tiden og vannet er en storslått skildring av det islandske samfunnet, det globale håpet som preger klimakampen og arbeidet som må gjøres for å sikre menneskenes fremtid.

Andri Snær Magnasons besteforeldre dro på bryllupsreise til en isbre på Island. Stedet de slo opp teltet sitt bærer fortsatt navn etter dem. Men hvor lenge? I 2019 måtte Magnason skrive minneord over en annen islandsk bre – den første som gikk tapt for klimaendringene.

«Folk lytter til fortellinger, ikke tall», fikk han høre. Han bestemte seg derfor for å skrive nært og sanselig om vår tids viktigste tema. Gjennom intervjuer, forskning og fortellinger gir Magnason en poetisk fremstilling av kloden vi lever på og må bevare.

Resultatet er en reiseskildring, en verdenshistorie og en personlig erindbringsbok. Forfatteren er håpefull, og har tilegnet boken til sine barnebarns barn.

«Om tiden og vannet» er virkelig en rik bok, og forfatteren beveger seg uanstrengt fra islandske slektskrøniker til intervjuer med Dalai Lama, hele tida uten å miste det overordna målet av syne. Her er vakre naturskildringer og eldgamle myter. Som forteller er han glimrende. I 2016 stilte Andri Snær Magnason i presidentvalget på Island. Jeg er glad han ikke vant, for da ville vi kanskje ikke fått bøker som Om tiden og vannet.» Mímir Kristjánsson, Klassekampen

.

Verden på vippepunktet hvor ille kan det bli? av Dag O. Hessen, Poeng 10 av 10
Dette er første boka til å motta to Bragepriser.
En saklig og god bok, om et ellers så komplisert og betent tema. Dette er en god bok å starte med. for innføring i temaet Klima.

Dag Hessen viser på s 230 i boka til et «kort manifest» i Wall Street Journal januar 2019 av «en gruppe prominente amerikanske økonomer bestående av 27 nobelprisvinnere og fire tidligere sentralbanksjefer om innføring av «en betydelig karbonskatt» og «refordeling av inntektene fra karbonskatten til folk flest», altså KAF-liknende(Klimabelønning).

Hvorfor forbanne mørket, om du kan tenne et lys og lese en bok? 

.

Et Isbjørnliv alene mot en varmere klode, av Arne Egil Tønset, utgitt 2021

En spennende historie om isbjørnens kamp for å overleve og en enestående reise inn i isbjørnens ukjente rike. Et isbjørnliv er et ensomt liv. Når den ikke sover og hviler, vandrer eller svømmer den, på evig jakt etter mat. Opp mot tusen kilometer i året og flere hundre kilometer på svøm. Arne Egil Tønset målbærer mange menneskers sterke fascinasjon for isbjørnen i denne boken. Her får leserne et uforglemmelig møte med kongen av Arktis, verdens største rovdyr, og et nærbilde av isbjørnens barske livsbetingelser som gjør oss bedre i stand til å forstå sammenhenger og klimatiske endringer i det arktiske naturmiljøet. Boken formidler det nyeste av forskning om dyr og bestand, om forvaltning og livsgrunnlag. Men her er også rom for mytiske isbjørnhistorier og skjebnetunge møter mellom menneske og dyr. Boken er en spennende historie om isbjørnens kamp for å overleve og en enestående reise inn i isbjørnens ukjente rike.

.

Verda mi smeltar, å leve med klimaendringar på Svalbard, av Line Nagell Ylvisåker, utgitt 2020

I 2015 gjekk det eit digert snøskred midt i Longyearbyen. Ei jente og ein familiefar døydde. Hausten etter gjekk det fleire jordskred, før eit nytt snøskred rasa inn i eit hus i sentrum. Noko er gale på Svalbard. Sidan 1961 er øygruppa varma opp seks gonger raskare enn verdsgjennomsnittet.

Line Nagell Ylvisåker har bygd hus i Longyearbyen, fått to ungar der og kallar plassen for heime. Brått kjenner ho seg uroleg når det er varsla uvêr. Kva i alle dagar skjer med byen hennar?

På leit etter svar snakkar ho med skredvarslingsmeteorologen som sjølv vart gravlagd i snømassane i 2015. Ho oppsøker ein fangstmann med 40 overvintringar bak seg, reiser på tokt for å forstå havstraumane, jaktar fossil frå dei historiske Svalbard-skogane og støyter på tre isbjørnar på tur med ungane. Gjennom året følgjer ho òg arbeidet med å sikre Longyearbyen mot naturfarane.

Dette er ei forteljing om stigande uro og om å leve midt i klimaendringane.

.

Arbeiderbevegelsen og klimakrisen, splid eller handlekraft? Nils-Henning Hontvedt, utgitt 2021

På Arbeiderpartiets landsmøte i 1990 sa Gro Harlem Brundtland: «Kampen for klima, miljø og sysselsetting må være et felles ansvar for et samlet parti, for ungdomsbevegelsen og for fagbevegelsen. Det er ingen andre som kan ta ledelsen i dette arbeidet.»
Nils-Henning Hontvedt konstaterer i denne boka at klimakrisen tretti år senere er mer alvorlig enn noen gang, og mener arbeiderbevegelsen i dette spørsmålet hittil har vært preget mer av splid enn av handlekraft.
.

.

Landskap i endring, av Dag O. Hessen, utgitt 2021

Hva skjer med landskapet vårt, og hva skjer med oss? Det norske landskapet er i endring, på grunn av klimaendringer, menneskets inngripen og menneskets manglende inngripen.

Dag O. Hessen forklarer med smittende engasjement hva som er i ferd med å skje, estetisk og biologisk, på overflaten og i de skjulte detaljene. Han trekker linjene bakover til tidligere tiders variasjon, og ser fremover på hva vi har i vente. Våre fysiske omgivelser er annerledes nå enn de var da vi var barn, og våre barn vil vokse opp under andre forhold igjen. Men hva er det som går tapt når landskapet endrer seg? Er det kun nostalgi som gjør landskapet så viktig for oss? Og skal vi ta hensyn til nostalgien?

Med et nyskrevet forord av forfatteren.

.

Oppdragelse til livsmestring og bærekraft, av Per Schultz Jørgensen, utgitt 2021

I Per Schultz Jørgensens Oppdragelse til livsmestring og bærekraft møter vi åtte danske familier som tar utfordringen med å legge om sin livsstil på alvor. Utfordringen innebærer ikke minst å oppdra familiens barn til å godta og gå inn for familiens felles mål: En livsstil som bidrar til å styrke familiens, men først og fremst samfunnets bærekraft, og det på en måte som gir alle livsmot, med evne og vilje til livsmestring.

Dette er en bok om

klimakrise og bærekraft hvordan barns nærmeste voksne kan framstå som forbilder hvordan foreldre kan praktisere en bærekraftig oppdragelse i hverdagen hvordan vi kan bidra til å stake ut en ny, grønn kursVåren 2020 fikk covid-19-viruset de fleste av oss til å innse at veien kan være kort fra en mer eller mindre overflatisk frykt til en fryktinngydende realitet. Den klimaendringen vi er inne i, med alt som følger med den, utgjør likevel en langt større fare for menneskeheten, både på kort og lang sikt.
Foreldre må gjennom egen livsstil demonstrere at de står for ansvarlighet og ærlighet. De må formidle budskap slik at det inkluderer barna på en klok måte – barna må innlemmes i familiefortellingen. Per Schultz Jørgensen underslår heller ikke at vår egen praksis må inkludere påvirkning av de politiske styresmaktene på alle nivåer.

Oppdragelse til livsmestring og bærekraft er skrevet for ansatte og fagfolk i barnehage og skole – og for alle foreldre.

Birgitte Fjørtoft har skrevet forordet i den norske utgaven.

.

Falsk alarm, hvordan klimapanikk koster oss tusener av milliarder kroner, skader de fattige og ikke bidrar ttil en bedre verden, av Bjørn Lomborg

Lomborg har et annet perspektiv på klima og klimatiltak enn det som ellers preger fremstillingen i mediene og den rådende konsensuspolitikken. Spørsmålene han stiller, er om det er fornuftig å ha et ensidig fokus på klimagassutslipp, og om det finnes en bedre og mer effektiv utnyttelse av ressursene som stilles til rådighet for å begrense utslippene.

Skrevet om FALSK ALARM
«Dette er en svært viktig og fremragende begrunnet bok. Både de som er overbevist om at klimaendringer ikke skjer, og de som mener katastrofen er nær forestående, burde lese den og vite at de kan stole på at Lomborgs omhyggelige analyse vil gi dem et korrekt syn. Resten av oss kan bli skremt av hans nådeløse avsløring av at verden bruker en formue på å gjøre de fattiges situasjon og miljøets tilstand enda verre med tåpelig og kostbar politikk.»
– Matt Ridley, forfatter av How Innovation Works

.
Klima antiklimaks av Kent Andersen: Poeng: 3 av 10 
Hele boken bygger på formeningen om at mennesker ikke påvirker klimaet, noe som de fleste seriøse forskere er uenige med.

Etter å ha fulgt tema: Klima i sosiale medier, så kjenner eg igjen de fleste argumenter, men eg gir
*) en stjerne for å ha samlet alle argumentene i en bok og
*) en stjerne for at det sparkes i alle retninger,
*) og fra side 171 i boken, kommer han in på vindmølleindustrien hvor Siv Jensen i Frp, er søster til Nina Jensen, tidligere generalsekretær i WWF Verdens naturfond, nå leder av forsknings- og ekspedisjonsskipet REV Ocean og bror Tom Jensen som er en av de største eierne innenfor vindmølle-industrien i Norge. Det må være lov til å følge så nære bånd med litt skepsis: https://www.aftenbladet.no/magasin/i/…

Selv om Kent Andersen selger sitt budskap som en bruktbilselger selger biler,… så er det likevel verdt å supplere kunnskapen med litt annerledestenkende.

Det er vanskelig å få en mann til å forstå noe når lønnen hans avhenger av at han ikke forstår det. Sitat av Upton Sinclair

.

Motvekt, fakta om klimaet, av Gregory Wrightstone

I tre tiår har det vært presentert som en vedtatt sannhet at menneskeskapte klimaendringer vil føre til apokalypse dersom vi ikke går radikalt til verks og snur utviklingen. Synspunktet reflekteres i så vel nasjonal lovgivning og folkerettslige avtaler, som i mediene og det offentlige ordskiftet.

Fra sitt ståsted forteller Gregory Wrightstone en annen historie. Punkt for punkt gjennomgås det etablerte narrativ og de oppleste og vedtatte sannheter, og det avtegner seg på et faktabasert og dokumentert grunnlag en verden og en virkelighet som står i kontrast til det som daglig kommuniseres som fakta og sannheter.

Gregory Wrightstone har arbeidet vitenskapelig med ulike geologiske prosesser i mer enn 35 år. I denne boken legger han frem seksti fakta som dels tilbakeviser og dels korrigerer den etablerte klimaforskningen.

Wrightstone imøtegår påstander med fakta, og usikre klimamodeller om fremtiden med historiske data om fortiden. I motsetning til det politikerne og mediene forteller, presenterer Wrightstone fakta som viser at et varmere klima gir økt matvareproduksjon, økt fuktighet i jordsmonnet, en grønnere klode og større velstand for flere, samtidig som tilfellene av tørke, skogbranner, hetebølger, ekstremvær og temperatur-relaterte dødsfall har avtatt.

Wrightstone benekter ikke at det finnes global oppvarming og drivhuseffekter. Han benekter heller ikke at en del av denne oppvarmingen skyldes menneskets aktivitet. Men han avviser at vi er på vei mot katastrofen. For ham er kanskje debattklimaet et større problem enn klimaendringene.

.

Termostat: Hvordan klimaet former oss, forandrer samfunnet og forvandler fremtiden av Andrew P. Kroglund, Poeng 9 av 10,
Klimaendringer skapte oss.
De kan ødelegge oss.
Men de kan også være veien inn til et nytt og bedre liv.

Dette er en fyldig og god bok, som tar for seg temaet Klima, og har mange sidehistorier av personer som er engasjert. I begynnelsen er det en del som folk kjenner til fra før av, mens slutten av boken blir bedre. Fra side side 437 til 439 omtales Klimabelønning og New Green Deal.

I tillegg har forfatter 10 forutsigelser om klimaet de kommende årene, fra side 477 – 479;
Nr. 9 lyder som følger: «Den enkeltstående beslutningen som ettertiden siden mener bidro mest til det grønne skiftet i Norge, blir innføringen av «karbonavgift til fordeling» (KAF) i 2023. Ordningen, som først ble innført i Canada i 2019, fungerer godt. EU, inspirert av Norge, innfører hele ordningen i 2027. De gule vestene er knapt synlige lenger. Bompengepartiet legges ned i 2023.»

 

.

Den store klimaguiden av Thomas Horne, Poeng 9 av 10, 
Boka som hjelper deg å regne ut klimaavtrykket av hverdagen din – og viser deg hvilke valg som virkelig nytter.

Er det egentlig klimavennlig med elbil? Hvor ille er den flyturen til New York i den store sammenhengen? Og hva er klimaeffekten av å vente et år med å kjøpe ny mobil? Nå trenger du ikke å lure lenger: Den store klimaguiden har svaret. Med massevis av informasjon, instruktive og lettfattelige illustrasjoner og svar på nesten tusen små og store klimaregnestykker, gir denne boka deg all kunnskapen du trenger for å ta gode klimavalg.

Ingen kan redde klimaet alene: Skal vi løse klimakrisen, kreves kollektive tiltak og strukturelle endringer. Men alle kan gjøre en forskjell. Alle som ønsker å leve mer klimavennlig, sender viktige signaler til politikere, næringsliv og omgivelsene rundt seg. Likevel er det lett å bli forvirret i møte med stadig nye råd og tips i forskjellige retninger. Hva er det som egentlig nytter? Det gir Den store klimaguiden svar på.

I boka har forfatter Thomas Horne samlet oppdatert informasjon om hvordan livene våre påvirker klimaet, enten vi snakker om bolig og hytte, transport og feriereiser, eller klær og kosthold. Gjennom tekst, tabeller og illustrasjoner får du hjelp til å forstå effekten av de forskjellige hverdagsvalgene dine. Du vil kunne regne på eget klimaavtrykk og sammenlikne ulike tiltak og grep. Og du vil få massevis av klimasmarte tips og viktig informasjon underveis. Den store klimaguiden er en bok mange har ventet på: En nyttig og lærerik veiviser til en mer klimavennlig hverdag.

 

.

Grønn vekst – en sunn økonomi for det 21. århundre av Per Espen Stoknes, Poeng 9 av 10
Nå har eg lest ferdig boka «Grønn vekst». Den starter litt faglig og tørt, om økonomi og grafer. Men det er nødvendig, for å skape troverdighet.

Boken blir bare bedre og bedre frem til en mer optimistisk slutt. Selv om #Klimabelønning ikke er beskrevet over mange sider, tør eg påstå at den er en del av fundamentet og løsningene som henger sammen i hverandre, og således hele boken.

Anbefales, og i god sirkulær økonomis ånd, låner eg den videre.

På side 320 i boka «Grønn vekst» er Klimabelønning (KAF) og CCL omtalt som gode løsninger.

 

.

The Future We Choose: Surviving the Climate Crisis av Christiana Figueres og Tom Rivett-Carnac Poeng 9 av 10
Som alle andre bøker som omhandler klimaet, starter også denne boken med noen bekymringsmeldinger som ender i konklusjonen om at vi bør endre vårt forbruk. De fleste av oss er allerede klar over de negative sidene, og heldigvis utgjør 2/3 deler av boken, forslag til løsninger. En flott bok som fokuserer på muligheter og ikke for mye på negative sider.

 

 

.

Vi lever i en tid der det som skjer her og nå dominerer fullstendig, drevet frem av nyheter hele døgnet hele uken, den siste twitter-meldingen og kjøp nå-knappen. Når en slik desperat kortsiktighet er utgangspunktet for kriser i samtiden – fra klimaendring til global pandemi – vokser behovet for langsiktig tenking. Men hva er det? Har det noensinne fungert? Og kan vi i det hele tatt klare det? I «Hvordan tenke langsiktig» fordyper den ledende samfunnsfilosofen Roman Krznaric seg i historien og i menneskesinnet for å vise at menneskeheten alltid har hatt en iboende evne til å planlegge for kommende slekter. Vi har gjennomført tiltak som har gitt og vil gi ringvirkninger i mange tiår, århundrer eller til og med årtusener fremover, fra pyramidene til det offentlige helsevesenet. Hvordan tenke langsiktig presenterer seks metoder vi alle kan bruke for å utvide vår personlige tidshorisont og planlegge for ufødte generasjoner, blant annet gjennom såkalt «katedraltenkning». Krznaric presenterer inspirerende eksempler på «tidsrebeller», mennesker som gir oss en ny tilnærming til demokrati, kultur og økonomi slik at vi alle får mulighet til å bli gode forfedre og skape en bedre fremtid. «Den viktigste årsaken til at det skjer så lite, er øyeblikkets tyranni: Politikerne tenker på neste valg, kapitalistene på årsregnskapet, og du og jeg er mest opptatt av neste avdrag eller ferieplanene. Krznaric bok er det beste jeg har lest om tid på mange år, og han forklarer hvorfor vi må, og hvordan vi kan, tenke og handle langsiktig. Alternativet er at våre etterkommere skammer seg over å ha oss til forfedre og formødre.» – Thomas Hylland Eriksen

.

21 Lessons for the 21st Century av Yuval Noah Harari, Poeng 9 av 10

Eg vil først starte med å anbefale boka Sapiens: A Brief History of Humankind av samme forfatter. Denne boken og Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies av Jared Diamond gir oss en god innføring i hvorfor og hvordan mennesker klarte å ta kontroll over naturen.

21 Lessons for 21st Century forteller i det store bildet, om hvor vi står og ulike veier vi kan velge for fremtiden. Boken fyller ut gapet mellom boken Sapiens, som forteller om fortiden, og boken Homo Deus, som forsøker å beskrive fremtiden. I denne boken ser Harari på hvor vi står teknologisk og politisk, og forsøker forsøker å avmystifisere og foreslår hvordan vi kan bekjempe fake news og folks manglende kunnskap eller manglende tillitt til kunnskap.

.

Det svarte skiftet: vår 30 år lange reise fra lederskap til sinke i klimapolitikken av Eivind Trædal, Poeng 10 av 10, 
Utrolig velskrevet, saklig og informativ bok om et ellers så dystert tema. Dette er boka som forklarer hvordan Norge gikk fra å være et foregangsland på det grønne skiftet på 80-tallet, til å bli en av nasjonene med høyest andel klimafornektere(Sammen med Saudi-Arabia og USA). Kanskje våre barnebarn skal si at det var den viktigste boken bestefar og hans generasjon leste for at de skal få en akseptabel fremtid. La oss bli en del av det grønne skiftet.

Om du ønsker innsikt i norsk klimapolitikk fra 80-tallet og frem til i dag, så anbefales denne boken på det sterkeste.

Vi ville fått en mye enklere og smidigere overgang til fornybart, om vi hadde startet for 30 år siden. Men vi gjorde det ikke,… Hvorfor?

.

This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate av Naomi Klein, Poeng: 7 av 10
Dette er en omfattende bok om global oppvarming, og forslag til å løse problemet med drastiske tiltak. NB! Boken ble lest og evaluert av meg i 2016.

Etter å ha lest boken, har eg laget min personlige ønskeliste:
a) FN må innføre Klimabelønning for fremme av raskere overgang til fornybart samfunn, samtidig med sosial utjevning og at dette kan danne grunnlaget for en bedre fremtid med Borgerlønn for alle.
b) Den norske regjering må kreve at Oljefondet holder seg vekke fra fracking, oljesand og kullkraft. Dette vil være med på å trekke kapital ut av CO2 produserende industri, og således fremskynde styrkeforholdet og et grønt skifte.
c) Støtte lokaldemokratiet og krav om lokal forankring for næringslivet. Dette for å sikre større grad av lokal tilpasning og ansvar for miljøet. Men naturvern bør også forankres på et høyere nivå.

…. eg er ingen ekspert, men tenker at det er bedre å mene noe og så korrigere senere.

.

 

Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed (Civilizations Rise and Fall #2) av Jared Diamond, Poeng 7 av 10
Denne boken er forfatterens oppfølger til boken Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies (som eg absolutt anbefaler alle som liker historie).

Collaps beskriver ulike samfunn i tidligere historie, fra vekst til fall. Vi kan ikke se in i fremtiden, men gjennom fortiden kan vi gjøre kvalifiserte gjetninger om fremtiden.

Hvor står vi i dag, hvor skal vi i fremtiden og hvordan skal vi komme oss dit?

Våre politikkere bør ha som mål å styre mot en bedre fremtid på kort og lang sikt, for oss og resten av skaperverket. Hvordan vi tar ansvar, vil også definere oss og vår fremtid.

.

Den sjette utryddelsen: En unaturlig historie av Elizabeth Kolbert (Goodreads Author), Poeng: 8 av 10,
I løpet av de siste 500 millioner år har det vært fem masseutryddelser—perioder hvor jordens artsmangfold plutselig og på dramatisk vis ble betraktelig lavere. Forskere over hele verden overvåker nå den sjette utryddelsen, som spås å bli den mest ødeleggende slike hendelsen siden asteroiden som utryddet dinosaurene. Denne gangen er det vi som står for katastrofen.

Med en fortellerstil som samtidig er både ærlig, underholdende og svært velinformert, forteller den prisbelønnede vitenskapsjournalisten Elizabeth Kolbert oss her hvorfor og hvordan mennesker har endret livet på jorden på måter som ingen annen art noensinne har gjort. Hun vever sammen forskning gjort i et titalls fagfelt, beskrivelser av fascinerende arter som allerede er gått tapt, og historien bak utryddelse som begrep. Resultatet er en fengslende beretning om det ubegripelige tapet av mangfold som inntreffer like foran øynene på oss. “Det er nesten for galt å si at man blir glad av å lese en bok om artsutryddelse,” skriver den kjente biologen Dag Hessen i sitt begeistrede forord til den norske utgaven, “men Den sjette utryddelsen er en slik bok—på tross av budskapet.” Kolbert viser at den sjette utryddelsen med all sannsynlighet vil bli menneskehetens mest varige arv, og får oss til å se på verden—og hva det innebærer å være menneske—med nye øyne.

.

Framtidens Norge – på sporet av et grønnere samfunn av Svein Hammer, Poeng: 7 av 10

I rommet mellom Arne Næss, Erik Dammann og mange flere, og med budskap om at vår tids miljøkriser krever at grønne tanker tenkes på nytt, utvikler Svein Hammer en faglig og politisk posisjon for formingen av framtidens norske samfunn.

Der debutboka Fra evig vekst til grønn politikk ble skrevet i faglig balansert tone, preges Framtidens Norge av et mer personlig og engasjert språk. Teksten har politisk kraft, glir tidvis over i det poetiske, og er like fullt solid forankret i sakprosaen.

Vi inviteres inn i et mangfoldig landskap uten entydige konklusjoner. Gjennom lesingen øker vår forståelse av grå-grønne tanker, med tilhørende inspirasjon til å tenke videre – slik at vi med kraft kan delta i debatten om norske veivalg.

Boka bør leses av politisk engasjerte i alle partier og med alle fargenyanser, pluss av alle med samfunnsfaglig engasjement for omstillingen til en grønnere framtid.

Mer info om boken på Svein Hammers blogg: https://sveinhammer.blog/2018/09/24/f… (less)

.

Bærekraftig utvikling, en ide om rettferdighet, Erling HoldenKristin Linnerud , Poeng: 8 av 10

Omtale fra Norli Bokhandel: FNs bærekraftsmål har satt bærekraftig utvikling på dagsorden. Men hva er ideen som målene hviler på? Hvilke verktøy har vi for å omsette målene til handling?

Ideen om bærekraftig utvikling er eldre enn bærekraftsmålene og er tett vevd sammen med ideen om rettferdighet: rettferdighet mellom oss som lever i dag og framtidige generasjoner, mellom oss som bor i den rike delen av verden og de fattige, og mellom mennesker og naturen rundt oss.

I denne boka gir forfatterne et innblikk i ideens historie og teoriene som fyller ideen med innhold. De presenterer fortellinger som viser hvordan bærekraft kan realiseres, og de gir en oversikt over hvilke verktøy som står til rådighet når politikere, bedrifter og individer vil gi sine bidrag til en bærekraftig utvikling.

Skal vi nå bærekraftsmålene, må vi gjennomføre grunnleggende omstillinger av hvordan vi organiserer samfunnene våre og hvordan vi tenker om bærekraft. Her må alle bidra med sine verktøy.

Til slutt minner forfatterne om at bærekraft er noe vi bør strekke oss etter. Det er ingen som tvinger oss – vi kan velge en annen vei, en annen idé. Eller kan vi det?

Erling Holden er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Kristin Linnerud er professor ved Høgskulen på Vestlandet, og forsker ved CICERO, senter for klimaforskning.
.

Leading the way in current thinking on environmental logistics, Green Logistics provides a unique insight on the environmental impacts of logistics and the actions that companies and governments can take to deal with them. It is written by leading researchers in the field and provides a comprehensive view of the subject for students, managers and policy-makers. Fully updated, the 3rd edition of Green Logistics has a more global perspective than previous editions. It introduces new contributors and international case studies that illustrate the impact of green logistics in practice. There is a new chapter on the links between green logistics and corporate social responsibility and a series of postscripts examining the effects of new developments, such as 3D printing, distribution by drone, the physical internet and the concept of peak freight. Other key topics examined include: carbon auditing of supply chains; transferring freight to greener transport modes; reducing the environmental impact of warehousing; improving the energy efficiency of freight transport; making city logistics more environmentally sustainable; reverse logistics for the management of waste; role of government in promoting sustainable logistics. The 3rd edition of Green Logistics includes indispensable online supporting materials, including graphics, tables, chapter summaries, and guidelines for lecturers.

.

Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World – and Why Things Are Better Than You Think av Hans Rosling, Ola Rosling og Anna Rosling Rönnlund. Poeng: 7 av 10.
Ei viktig bok om å forstå og holde seg til fakta. Qanon, kreasjonister og klimadebattens avsporing er fra fakta gjør boken viktig.

 

 

.

Klimaopprøret – kunsten å hamle opp med tafatte politikarar, klimafornektande gubbar og andre nettroll som  øydelegg framtida di av Gaute Eiterjord Poeng: 7 av 10,
Dette er en liten og grei bok om klimaopprøret. Boken er skrevet på en lettfattelig måte, slik at det kan være en god start for de som er unge. Men boken ga også meg som er 49 år noen nye tanker.

 

 

.

 

Huset brenner : om en familie og et klima i krise av Malena Ernman, Beata Ernman, Greta Thunberg, og Svante Thunberg, Poeng 7 av 10,
Dette er en beskrivelse av tiden før og rundt tiden da Greta startet sin klimakamp. Det er invitasjon til å komme in i familien Thunberg, og gir bedre forståelse for hvor de står og hvordan de tenker.

Greta Thunberg sier «Lytt til forskerene», og eg tenker «Don’t kill the messenger».

 

.

Borgerlønn – Ideen som endrer spillet, ved Ingeborg Eliassen og Sven Egil Omdal
Flott og velskrevet bok om Borgerlønn.
Kunne tenkt meg litt mer om borgerlønn i et miljøperspektiv, da eg tror borgerlønn i kombinasjon med redusert arbeidstid vil gi mindre forbruk og mer tid til å reparere.

Fattige vil ikke bli tvunget in i yrker de ikke ønsker. Kvinner vil ikke måtte gifte seg med en de ikke ønsker.
Fattige vil kunne familieplanlegge istedenfor å få mange barn som pensjon, … som fattige også valgte i Norge for 100 år siden.

.

Eg blir glad for å få flere bokforslag, og dele dem her:
Energi&Klima laget liste med Klimabøker. Eg anbefaler forøvrig å melde deg på epostvarsling med nyheter fra Energi&Klima.

Jakten på den grønne lykken, tanker fra sykkelsetet, av Bjørn Stærk,
Dette er en bok om økologi og lykke. Om å leve gode liv som også gjør verden bedre.

Bjørn Stærk hevder at det er noe umenneskelig ved måten vi lever på. Vi reiser, bor og jobber på måter som skader oss selv og andre. Vi kjøper ting vi ikke vet hvor kommer fra og ikke vet hvor ender opp. Forbruket vårt tærer på naturressurser som ikke kan erstattes, og øde-legger livene til mennesker langt borte.

Med sykkelen som utgangspunkt utforsker han grønne ideer om lykke og ansvar. Hvorfor er gleden ved å sykle forskjellig fra gleden ved å kjøre bil? Hvordan ble byene våre som de er? Hvem sydde klærne dine, og hvor.for er det vanskelig å reparere mobiltelefonen din?

Stærk hevder at nøkkelen til et godt liv er å tenke i en mindre skala, å sette grenser for grådigheten vår, og å ta ansvar for naturen og menneskene vi er avhengig av.

.

The new climate war: The fight to take back our planet, av Michael E. Mann
Anmeldelse fra Goodreads:
“Doomerism” is one of the strategies Mann claims fossil fuel companies utilize to mitigate the renewable transition.
This instantly made me think of r/collapse which has become —relatively— mainstream as of recent given the shit show unfolding before our very news feeds.

Mann explains how doomerism is a way of preventing renewables progress by planting a feeling of helplessness in the public. It’s just one of the many mechanisms he explains that FF supporters use but Mann definitely makes a lot of good points that I had never considered.

The book did not relieved my hunch for the “impending collapse of society as we know” (fuck’s sake. I have turned into one of those people) but it definitely made me —dare I say it— a little more hopeful? He only touches on climate change among the host of other challenges coming to a future near you and in no way minimizes the horror warming will bring. That being said, there are many compelling arguments made on how policy changes might improve our situation and I’m more than open to a little hopium these days.
If you suspect you’re becoming a doomsayer this may be the driving force to question your beliefs.

.

Kloden brenner. Hva gjøres? av Heikki Eidsvoll Holmås,
Omtaler:
«Boken er full av gode råd om mulige politiske tiltakt, og den fremhever viktigheten av samarbeid mellom myndigheter og næringsliv» – Arne Øgaard Pengevirke

«Et krafttak for nullutslipsmålet» – Iril Kolle, Ny Tid

«Holmås fremstår som en dyktig pedagog, og dette er intet minus når til dels komplisert stoff skal behandles. Ærlig nok nevnes eksempler på hvor svak hans egen miljøkunnskap var for noen år siden, og gjennom data og annen kunnskap deler han nyervervet innsikt med leserne. Mest snedig kommer dette til uttrykk når han i bokens første bolk «gjør om» kloden til et «klimabadekar» […] En av forfatterens gode metoder i boken er å la sentrale ressurspersoner og politiske motstandere bli intervjuet. Slik supplerer viktige aktører hans egen kunnskap.» – Bjørn Johannessen, Bistandsaktuelt

«Å blande argumenterende sakprosa med intervjuer, slik boka gjør, er jeg i utgangspunktet skeptisk til. Men formen fungerer forbausende godt. Forfatterens tydelige engasjement brytes mot andres synspunkter, også fra politiske motstandere som Vidar Helgesen (H).» -Tom Egil Hverven, Klassekampen

.

Drivhuseffekten – klimapolitikken som forsvant, av Erik Martiniussen

Denne boka tar deg bak politikernes retorikk. Den tar deg med bak kulissene i fns klimaforhandlinger og gir deg svar på hvor de norske kvotemilliardene havner. Hva er Norges rolle i internasjonal klimapolitikk? Stemmer glansbildet, og fungerer egentlig kvotekjøpene som de skal? Denne boka handler om det som ikke fungerer i norsk klimapolitikk, om hvorfor det ikke fungerer – og om det som faktisk fungerer.

.

Togeventyret, av Bjørn Stærk

Bli med på togeventyr til Barcelona og Istanbul, langs rivieraen, på den transsibirske jernbanen – og til nabobyen din. Etter at lavprisflyene kom, sluttet Bjørn Stærk å dra på ferie med tog. Det gjorde de fleste andre også, med noen få, sære unntak. Snålinger som tar toget til Barcelona og har brukt opp halve ferien innen de kommer til Hamburg. Einstøinger som tar med barna på interrail. Nå er togferien på vei tilbake igjen. Kanskje var det gærningene som hadde rett likevel? Storfornøyde med feriene sine er de iallfall. I denne boka møter du folk som mener at det beste reiseeventyret får du ved å holde deg på bakken. Og det går helt fint å ta med barna og bestemor. For å utforske togferien har Bjørn Stærk reist med kona og sønnen på tog til Skottland, Middelhavet og Alpene. Det ble de fineste feriene familien har hatt. Men hva var det egentlig som var så bra? Med denne boka får du svar – og lyst til å reise mer med tog selv.

.

Brageprisvinneren er tilbake med fortellingen om løsningene vi kan ta i bruk for å redde jorda fra klimakrisen. Hvilke muligheter har vi til å unngå de mest katastrofale konsekvensene av klimaendringene? Tida begynner å renne ut for å nå målet om å holde den globale oppvarmingen under to grader. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi gjør de riktige valgene. Vår tids største problem krever store løsninger, som alle vil kreve mye av oss. Nå gjelder det å holde hodet kaldt og veie konsekvensene mot hverandre. Brageprisvinnende fysiker, Anja Røyne, forteller hvordan vi kan rydde opp i klimarotet vårt ved å fjerne klimagasser fra atmosfæren, eller til og med å lage en global solskjerming for hele planeten. Muligheter som inntil nylig bare fantes som tankeeksperimenter og science fiction er i ferd med å bli realiteter. Hvor realistiske er egentlig disse løsningene, og hva vil de kreve av oss?
.

Kyrkje, miljø og bærekraft, ein studie av miljøfrasegnene i dei store kyrkjesamfunna i perioden 1969 – 2019 og ein detaljanalyse av korleids Den norske kyrkja har arbeidd med det grønne skiftet gjennom 50 år, av Tom Sverre Tomren, Serie: Presteforeningens studiebibliotek 51, utgitt 2020

Tom Sverre Tomren (f. 1966) er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences. Han foreleser òg fast ved Det teologiske instituttet i Meiganga (Kamerun), The Protestant University of Central Africa i Yaunde (Kamerun) og Al Mowafaqa Institute ecumenical de theology (Rabbat, Marokko). Tomren forskar hovudsaklig på Religion, teologi og livstolking samt miljø og berekraft. Han har tidlegare stått bak utgivingar som «Økoteologi» (2007), og «Grøn Postill- økoteologi og kirkehverdag» (2001).

Denne boka gir ei grundig innføring i miljøetikken, økoteologien og arbeidet med grøn berekraft hos dei store kyrkjesamfunna slik det kjem til uttrykk gjennom offisielle fråsegner. Dei første kapitla er vigd til Anglikansk, Reformert, Luthersk, Katolsk, Ortodoks, og internasjonal økoteologi. Resten av boka gir ei historisk innføring og ein etisk analyse av Den norske kyrkja sitt arbeid med miljø gjennom meir enn 50 år. Boka gir eit unikt innblikk i kyrkjene sitt arbeid med miljø i frå 1969 til 2019! Alle som underviser i KRLE, teologi og berekraft eller som jobbar som prester, pastorar og leiarar i kristne kyrkjelydar bør lese denne boka! Professor dr. theol. Idar Kjølsvik, Nord universitet, p.t. Princeton Theological Seminary

.
.

Det er det ultimate paradokset: Jo mer fakta vi har om global oppvarming, jo mer bestrides de samme faktaene. Det har ikke vært målt høyere andel av klimagassen CO2 i atmosfæren på mer enn 800 000 år, men likevel polariseres debatten, og lite skjer. Er det slik at mennesker har en hjerne som uunngåelig tenker kortsiktig – og hvordan kan vi kommunisere om klima på en slik måte at vi handler mer langsiktig i hverdag og politikk? I Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming viser psykolog og økonom Per Espen Stoknes oss fem grunnleggende psykologiske mekanismer som hindrer oss i å handle i klimasaken. Og ikke nok med det: Han gir oss nye strategier for hvordan vi kan snakke om global oppvarming på en måte som skaper positive løsninger og meningsfulle handlinger.

Med talende og relevante eksempler – fra ditt og mitt dagligliv så vel som fra industrien og politikken – viser Stoknes veien mot en ny klimapsykologi, der klimavennlige handlinger ikke er så vanskelige som vi tror.

.

Hyttebok fra helvete, ved Are Kalvø
Ikke helt Klima og fordeling, men det var et artig boktips som eg tar med likevell: Are Kalvø vaks opp midt i eit postkort på Vestlandet. Likevel har han aldri blitt ein naturens mann. Han flytta til byen og såg seg aldri tilbake. Dette har aldri vore eit problem. Før no. For nokre år sidan begynte Kalvø å miste venner til naturen. Gode venner, som før alltid var med på pub for å prate tull, begynte plutselig å gå i fjellet, legge ut bilde av skispor, og i fullt alvor seie sånt som at det berre er i møte med naturen at du forstår kor liten du er. Ein dag måtte Kalvø innsjå at han ikkje hadde ein einaste facebook-venn som ikkje hadde lagt ut eitt einaste bilde av seg sjølv på eit fjell. For første gong sidan han blei tvinga til slikt på skulen, la Kalvø derfor ut på tur, på ski og til fots, for å finne igjen vennene sine. Og for å finne ut kva i alle dagar det er som skjer. Kva driv dei med på desse hyttene om kvelden? Kva snakkar dei om? Er det rom for å seie til nokon ein møter i fjellet at ein synest natur er oppskrytt? Eller blir det dårlig stemning då? Og kven reiser eigentlig frivillig på ferie til ein plass som heter Myggheim?

«Hyttebok frå helvete» er ei svært morsom og litt sint bok om nordmenns merkelige forhold til naturen.

«Uten tvil den morsomste boken Norges morsomste mann har skrevet.» Aftenposten

.

Postapokalypse nå! håndbok i overlevelse, av Andreas Kumano-EnsbyAnne Linn Kumano-Ensby
Bok fra 2014 som fortsatt er verdt å lese: Ville du overlevd hvis en katastrofe lammet samfunnet og du måtte klare deg selv? Se for deg at en solstorm slår ut strømnettet, et vulkanutbrudd begraver landet vårt i aske, eller en terrorhandling jevner byen du bor i med jorda. Hvordan finner du trygg mat i forurensede områder? Hvordan holder du deg tørr og varm? Og hvor mange bruksområder har egentlig torvmose? Dersom du knapt nok kjenner til en eneste spiselig plante, sliter med å tenne i peisen, selv med fyrstikker, tørr ved og avispapir, og ikke vet hvor, når eller hvordan du søker tilflukt fra norsk vintervær eller radioaktivt nedfall, vil Postapokalypse nå! gi deg et lite overtak. En «fighting chance». Ferdighetene du lærer vil ikke bare være til nytte når samfunnet, slik vi kjenner det, er utradert. De kan også være til glede og nytte i livet du lever nå. Og kanskje vil en større forståelse og respekt for naturen og utfordringene vi møter ved å takle den, utsette undergangen.
Debatten om klimakvoter og andre viktige klimaspørsmål opptar mange, og preger politikk og medier. I denne boken får leseren solid faglig innsikt i ulike sider ved klimaproblemet. Forsterket drivhuseffekt, troposfærisk ozon, sur nedbør, det globale sirkulasjonsmønsteret og variasjon i solaktivitet, drivhusgasser og havstrømmer er noen av temaene som blir grundig behandlet. Energibruken vår står sentralt i klimaproblemet, og boken omhandler derfor fornybare energikilder og effektiv energibruk. Innholdet i «Klima, energi og miljø» er gradert etter vanskelighet. Dette gjør boken godt egnet både for studenter uten fordypning i naturfag fra videregående skole og for de med tyngre naturfaglig bakgrunn. Boken passer dessuten for videreutdanning og kurs i klima- og miljøproblematikk, og vil være verdifull for enhver som er opptatt av klimaspørsmål.
.

Klimapraten, 25 spørsmål. To tenåringer. En mor, av Beate Nossum ; Kristine Hovda (Innledning), utgitt 2020

To helt vanlige tenåringer. En litt uvanlig mor. Og et høyst aktuelt tema. Dette er boken du skal lese når klimautfordringene når middagsbordet. Enten du er ung og vil engasjere foreldrene dine. Eller du er voksen og trenger kunnskap for å svare de unge. Spørsmålene er mange: Hvorfor kutter vi ikke bare oljen? Hjelper det å klimastreike? Er det mulig å erstatte plast? Hva kan jeg gjøre?

Og ja, det finnes løsninger. Mange av dem finner du i denne varme, underholdende og kunnskapsrike boken.

Beate Nossum er Norges fremste ekspert på klima- og endringskommunikasjon. Hun leder Fo°tprint Consulting. Et klimarådgivningsbyrå som jobber midt i det grønne skiftet, med aktører som på ulike måter bidrar til raskere bærekraftig omstilling. Beate er tidligere journalist, redaktør og kommentator. Kristine Hovda har intervjuet Hennie og Martha, forfatterens døtre. De har delt sine tanker rundt spørsmål mange av oss søker svar på. Kristine er journalist, musiker og forfatter. Hun har jobbet som featurejournalist for blant annet Dagbladet, NRK og Dagens Næringsliv.

.
Hvordan skal kristne forholde seg til at klimaet forandrer seg og jorden lider? Hvilken betydning har troen og hva kan kirken bidra med i denne situasjonen? Peter Halldorf ser på klimatrusselen med de bibelske profetenes visjonære blikk. En rød tråd i boken er spenningen mellom de to bibelske utsagnene om at «himmel og jord skal forgå» – og at vi «venter på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor». Skal vi bare vente på slutten for planeten vi bor på, eller skal vi aktivt arbeide for en ny jord med rettferdighet? Derfor sørger jorden er først og fremst en bok som gir oss et språk for håpet. «Håpet er ute» var det fortvilte ropet fra folket i eksil i Babylon på 500-tallet f.Kr. Det samme ropet kan vi høre i dag. Peter Halldorf viser i denne boken hvordan troen på Kristus gir håp, også i møte med dagens klimatrussel.
.
Silent Earth, Forfatter: Dave Goulson, utgitt 2021(norsk utgave Den tause planeten kommer snart)
.THE SUNDAY TIMES BESTSELLER
‘Compelling, penetrating, devastating – Silent Earth is a wake-up call for the world.’ — Isabella TreeWe have to learn to live as part of nature, not apart from it. And the first step is to start looking after the insects, the little creatures that make our shared world go round.Insects are essential for life as we know it. As they become more scarce, our world will slowly grind to a halt; we simply cannot function without them. Drawing on the latest ground-breaking research and a lifetime’s study, Dave Goulson reveals the shocking decline of insect populations that has taken place in recent decades, with potentially catastrophic consequences. He passionately argues that we must all learn to love, respect and care for our six-legged friends.Eye-opening, inspiring and riveting, Silent Earth is part love letter to the insect world, part elegy, part rousing manifesto for a greener planet. It is a call to arms for profound change at every level – in government policy, agriculture, industry and in our own homes and gardens. Although time is running out, it is not yet too late for insect populations to recover. We may feel helpless in the face of many of the environmental issues that loom on our horizon, but Goulson shows us how we can all take simple steps to encourage insects and counter their destruction.
.
Jorden for 252 millioner år siden: En planet i krise. Enorme vulkanutbrudd. Dyr og planter som bukker under, et ødelagt ozonlag og et surt og livløst hav. Slik har det vært her. På jorden. Før oss. Men hvordan vet vi det?
Forfatteren av denne boken samler stein, studerer steinene i mikroskop og leter etter noe som kan løse et av de aller største spørsmålene innen vitenskapen i dag: Hvorfor forsvant 90 prosent av livet på jorden den gangen, under den største av alle masseutryddelser? I sin jakt etter svar på store og små spørsmål møter forfatteren akademiske kjendiser og akademiske fiender, uforutsigbare russere, sørafrikanske gårdeiere og en pågående dobbeltgjenger. Fortidens hendelser nøstes opp, millioner av år komprimeres til noe håndgripelig, til noe som kan gi svar på hva som kan skje med en planet som står på terskelen til antropocen, vår egen tidsalder.
.

Istider i Norge, Landskap formet av istidens breer, av Bjørn G. Andersen

Istider i Norge handler om hvordan istidsbreene formet det norske landskapet, og om forskernes arbeid med å avdekke hendelsesforløpet. Norges fjorder, tinder, skjærgårder og vann er hovedsakelig resultater av breaktiviteten, og istidsavsetningene . kler . landet og utgjør naturgrunnlaget for en betydelig del av menneskelige aktiviteten. Denne gjennomillustrerte boken er skrevet som en innføring i Norges istidshistorie for studenter ved universiteter og høgskoler, men bør også engasjere andre naturinteresserte lesere.

..
.

Climate change is a major topic of concern today, scientifically, socially, and politically. It will undoubtedly continue to be so for the foreseeable future, as predicted changes in global temperatures, rainfall, and sea level take place, and as human society adapts to these changes.

In this remarkable new work, Jan Zalasiewicz and Mark Williams demonstrate how the Earth’s climate has continuously altered over its 4.5 billion-year history. The story can be read from clues preserved in the Earth’s strata – the evidence is abundant, though always incomplete, and also often baffling, puzzling, infuriating, tantalizing, seemingly contradictory. Geologists, though, are becoming ever more ingenious at interrogating this evidence, and the story of the Earth’s climate is now being
reconstructed in ever-greater detail – maybe even providing us with clues to the future of contemporary climate change

.

A timely and accessible analysis of one of the most crucial and contentious issues facing the world today – the processes and consequences of natural and human induced changes in the structure and function of the climate system.

Integrating the latest scientific developments throughout, the text centres on climate change control, addressing how weather and climate impact on environment and society.

.

Climate Change Science: Causes, Effects and Solutions for Global Warming presents unbiased, state-of-the-art, scientific knowledge on climate change and engineering solutions for mitigation. The book expands on all major prospective solutions for tackling climate change in a complete manner. It comprehensively explains the variety of climate solutions currently available, including the remaining challenges associated with each. Effective, complementary solutions for engineering to combat climate change are discussed and elaborated on. Some of the more high-risk proposals are qualitatively and quantitatively compared and contrasted with low-risk mitigation actions to facilitate the formulation of feasible, environmentally-friendly solutions.

An incredible wealth of scientific data on global warming has been collected in the last few decades. The history of the Earth’s climate has been probed by drilling into polar ice sheets and sediment layers of the oceans’ vast depths, and great advances have been made in computer modelling of our climate. This book provides a concise and accessible overview of what we know about ongoing climate change and its impacts, and what we can do to confront the climate crisis. Using clear and simple graphics in full colour, it lucidly highlights information contained in the Intergovernmental Panel on Climate Change reports, and brings the subject completely up-to-date with current science and policy. The book makes essential scientific information on this critical topic accessible to a broad audience. Obtaining sound information is the first step in preventing a serious, long-lasting degradation of our planet’s climate, helping to ensure our future survival.
.
This book introduces the reader to all the basic physical building blocks of climate needed to understand the present and past climate of Earth, the climates of Solar System planets, and the climates of extrasolar planets. These building blocks include thermodynamics, infrared radiative transfer, scattering, surface heat transfer and various processes governing the evolution of atmospheric composition. Nearly four hundred problems are supplied to help consolidate the reader’s understanding, and to lead the reader towards original research on planetary climate. This textbook is invaluable for advanced undergraduate or beginning graduate students in atmospheric science, Earth and planetary science, astrobiology, and physics. It also provides a superb reference text for researchers in these subjects, and is very suitable for academic researchers trained in physics or chemistry who wish to rapidly gain enough background to participate in the excitement of the new research opportunities opening in planetary climate.
I C får Karbon nå sin første uautoriserte biografi, og det er gode grunner til det. Karbon er livets sentrale element, og det meste av livsprosessene i oss og omkring oss involverer karbon i eller annen form. C i ren form kan være både blyantens grafitt og diamant. Samtidig er C utgangspunkt også for det meste av det syntetiske som utgjør det moderne liv. Essensen i Dag O Hessens fortelling er likevel karbonets livsløp eller kretsløp, den store balansen mellom fotosyntese og celleånding, mellom det som bygger og det som brenner. C er en førsteelsker blant atomene, ifølge Hessen, og av de mest intense og skjebnesvangre forhold C går inn i er trekanten med to O-er. CO2 er livets og dødens gass, og for å forstå klimaforandringer – i fortid og framtid – må vi også forstå karbonets runddans og hvordan vi påvirker den. Boken C gir oss grunnlaget vi trenger for denne forståelsen. Det er en uformell, kunnskapsrik og personlig engasjert bok fra landets kanskje beste formidler av forskning og vitenskap.
.
Now in its 4th Edition, this classic text covers the physical principles underlying the behavior of glaciers — terrestrial ice bodies originating as accumulations of snow — including mountain glaciers, small ice caps, ice sheets, and shelves. New material on climate change includes interactions between ice sheets and the ocean and atmosphere, paleoclimate reconstruction using ice cores, Quaternary climate history and the ice ages, and sea level rise. The book also explores topics of interest to geologists and geophysicists, including glacial connections to geomorphology, sedimentation, isostasy, and tectonics. -Completely updated and revised, with 30% new material including climate change -Accessible to students, and an essential guide for researchers -Authored by preeminent glaciologists.
.

The award-winning book is now revised and expanded.

In 2001 an international panel of distinguished climate scientists announced that the world was warming at a rate without precedent during at least the last ten millennia, and that warming was caused by the buildup of greenhouse gases from human activity. The story of how scientists reached that conclusion-by way of unexpected twists and turns-was the story Spencer Weart told in The Discovery of Global Warming. Now he brings his award-winning account up to date, revised throughout to reflect the latest science and with a new conclusion that shows how the scientific consensus caught fire among the general world public, and how a new understanding of the human meaning of climate change spurred individuals and governments to action.

.


Et av tidens viktigste spørsmål er hvilket samfunn vi i fremtiden vil leve i. Ove Jakobsen argumenterer for at den grønne økonomiens symptomdempende tiltak ikke er tilstrekkelig for å løse dagens utfordringer knyttet til økonomi, samfunn og miljø.

Med referanser til mer enn 40 sentrale forskere innenfor mange fagområder, fra øst og vest, kvinner og menn, innenfor en tidsperiode på mer enn 100 år, argumenterer forfatteren for at en endring forutsetter en ny politisk plattform der styrkeforholdet mellom liberalisme, marxisme og anarkisme er grunnleggende forskjellig fra det som kjennetegner dagens kapitalistiske system.

Økologisk økonomi er inspirert av mange ulike retninger, for eksempel bioøkonomi, evolusjonistisk økonomi, ny økonomi, fredsøkonomi, assosiativ økonomi, feministisk økonomi, buddhistisk økonomi, delingsøkonomi, sirkulær økonomi, kretsløpsøkonomi og solidaritetsøkonomi.

En rekke fellestrekk ved de ulike perspektivene er brukt som grunnlag for å utvikle en utopi for et samfunn forankret i økologisk økonomi. Utopien er dynamisk og har som formål å ta vare på og utvikle potensialet for utvikling hos den enkelte og i fellesskapet. «Utopia is not about the impossible, the impossible is to carry on as we are!»

.

Doughnout economics – seven ways to think like a 21st-century economist av
Economics is broken. It has failed to predict, let alone prevent, financial crises that have shaken the foundations of our societies. Its outdated theories have permitted a world in which extreme poverty persists while the wealth of the super-rich grows year on year. And its blind spots have led to policies that are degrading the living world on a scale that threatens all of our futures.

Can it be fixed? In Doughnut Economics, Oxford academic Kate Raworth identifies seven critical ways in which mainstream economics has led us astray, and sets out a roadmap for bringing humanity into a sweet spot that meets the needs of all within the means of the planet. En route, she deconstructs the character of ‘rational economic man’ and explains what really makes us tick. She reveals how an obsession with equilibrium has left economists helpless when facing the boom and bust of the real-world economy. She highlights the dangers of ignoring the role of energy and nature’s resources – and the far-reaching implications for economic growth when we take them into account. And in the process, she creates a new, cutting-edge economic model that is fit for the 21st century – one in which a doughnut-shaped compass points the way to human progress.

Ambitious, radical and rigorously argued, Doughnut Economics promises to reframe and redraw the future of economics for a new generation.

.

I denne bog tager Capra og Luisi et opgør med en af videnskabens grundantagelser – at verden er som én stor maskine, vi kan splitte i stumper og stykker. Siden den videnskabelige revolution, hvor denne mekanistiske verdens- og livsforståelse blev grundlagt, har vi forsømt at erkende livet på kloden som ét sammenvævet system.

Med det systemiske syn på liv følger en dyb økologisk bevidsthed og en sans for den fundamentale gensidige afhængighed, der er mellem alle fænomener i verden. Det gamle adskillelsesparadigme er ved at falde fra hinanden, og det giver håb om en ny og bedre fremtid.

Selvom bogen primært er skrevet til studerende, henvender den sig også til alle, der er interesseret i en forståelse af den nye systemiske livsopfattelse og dennes betydning for en bred række fagligheder – fra politik og filosofi til medicin, psykologi og biologi.

FRITJOF CAPRA er stifter af Center for Ecoliteracy i Berkeley, Californien. Han er fysiker og systemteoretiker og har beskæftiget sig med en systematisk undersøgelse af videnskabens filosofiske og sociale implikationer i de sidste 35 år.
PIER LUIGI LUISI er professor i biokemi ved universitetet i Rom. Han er kemiker og stod bag de interdisciplinære Cortona-uger, og han beskæftiger sig med eksperimentelle og filosofiske aspekter ved livets oprindelse.

.

Det går til helvete. Eller? Kjærlighet, sorg og raseri i natur- og klimakrisens tid, av Knut Ivar Bjørlykhaug (Redaktør) ; Arne Johan Vetlesen (Redaktør), utgitt 2020

Verden med våre relativt unge sivilisasjoner har historisk sett alltid forholdt seg til endringer i naturen og klimaet. Nå står vår sivilisasjon overfor en natur- og klimakrise, på tross av – eller på grunn av – våre fremskritt som art.
Dette er ikke en bok som kommer med entydige svar på kompliserte spørsmål. Boka utforsker først og fremst de kompliserte følelsene knyttet til natur- og klimakrisen. Den er et forsøk på å skrive fra hjertet og der det brenner. Et forsøk på å starte en kollektiv samtale om hvordan vi forstår oss selv som art – om hvordan vi kan tenke nytt om oss selv i en tid der vi trenger å tenke breiere. I en tid der vi trenger å utvide vår empati når store valg må tas for å sikre livsgrunnlaget til dem som kommer etter oss.
.

Action, takk! Hva kan skolen lære av unge menneskers handlinger for bærekraftig utvikling? av Astrid T. Sinnes, utgitt 2020

Over hele verden demonstrerer unge mennesker for klimahandling. Men det er ikke bare gjennom demonstrasjoner unge mennesker viser handlekraft for en mer bærekraftig utvikling.

Unge mennesker går foran ved å endre livsstil og matvaner, ved å handle brukt i stedet for nytt, ved å leve søppelfritt, ta tog i stedet for å fly. Unge grundere starter nye bærekraftige og sirkulære virksomheter. Unge mennesker saksøker stater, engasjerer seg i organisasjoner og påvirker gjennom deltakelse i politiske partier.
For å endre verden kan ikke utdanning bare handle om å gi dypere forståelse av klima og miljøproblemer. Vi må lære hvordan vi kan handle for å løse dem. Denne boken tar utgangspunkt i seks sentrale bærekrafts utfordringer og viser gjennom intervjuer med 21 unge handlekraftige mennesker, hvordan deres ideer kan brukes i skolens undervisning. Formålet med boken er å inspirere til en undervisning som kan fremme håp og handlekraft for en mer bærekraftig framtid.

.

Klimasmart landbruk, korleis kan norsk landbruk bidra til det grønne skiftet?, av Reidar Almås, utgitt 2018

Vi står framfor eit grunnleggande internasjonalt skifte når det gjeld mat- og landbrukspolitikk. Reidar Almås er ein nestor innan norsk landbruksforsking og i denne boka tar han til orde for å spisse den norske landbruksmodellen for å møte klimautfordringane, både på den einskilde gard, nasjonalt og internasjonalt. Landbrukets folk må delta i klimadugnaden og sjå klimaendringane som ein sjanse til å koma på offensiven i kampen om å forme framtida. Da kjem ingen unna å tilpasse drifta til endringar i vêr og klima, samtidig som politikken må utformast slik at både bonden og forbrukaren gjer klimakloke val.
.
.
Hvordan leder man utviklingsarbeid som får bedrifter og virksomheter som allerede er gode til å bli fremragende? Boken gir en grundig innføring i metoden Appreciative Inquiry (AI). Målet med Appreciative Inquiry er å oppdage organisasjonens største muligheter og få realisert disse mulighetene. I boken presenteres den nyeste forskningen innenfor positiv psykologi, beskriver fasene og stegene i en AI-ledet prosess, hvordan man snur defensiv tenkning til offensiv tenkning, hvordan man går fram for å forske på beste praksis og legge til rette for innovasjon.
.
.
.

Dette er den eldste bokanbefalingen i lista, og boka ble gitt ut første gang i 2006.
Omtale fra Den Norske Bokdatabasen
Boka handler om global oppvarming og hvilken trussel den utgjør for menneskeheten. Den handler om hvordan klimaets historie, som spenner over millioner av år, kan hjelpe oss til å forstå situasjonen vi står overfor i dag. Boka forteller om gullpaddens utryddelse, om hvordan isbjørnens framtid trues, om vannet som forsvinner i Australia, og stormer over Nord-Amerika. Men boka handler også om hvordan menneskene kan bidra i kampen mot denne utviklingen. Har litteraturliste og stikkordsregister.

.

.

Grønn politisk økonomisk analyse av Arne Thodok Eriksen
Finanskrise, klimakrise. Peak oil
Hvordan forstår vi de økonomiske krisene, og den utviklingen som blant annet fører til klimaendring? Hva trengs av reformer for å unngå slike kriser? De modellene vi bruker er gamle, og virkemidlene i miljøpolitikken er utilstrekkelige.
.
.
.
.
.

Hvorfor: – klarer vi ikke å løse klimakrisen, når hele verden snakker om den? – øker norske klimagassutslipp, når alle politikerne vil ha utslippene ned? – fungerer ikke klimakvotemarkedet, når alle økonomene vil at det skal fungere? – tror noen at Norge kan tjene på klimakrisen? Erik Martiniussen gir deg svarene. Han går bak politikernes retorikk og viser hvordan klimapolitikken er viklet inn i et skittent stormaktspill, der Norge er en av skurkene. Bli med jorda rundt; til landsbygda i Bangladesh, flommen i Gudbrandsdalen, vindkraftparker i Kina og klimatoppmøtet i København. Drivhuseffekten handler om det som ikke fungerer i klimapolitikken, hvorfor det ikke fungerer ? og om det som faktisk fungerer. Boka er et must for alle som vil ha mer enn symbolpolitikk for å hindre jordklodens største krise siden dinosaurene døde ut.

.

.

Løsningen er grønn, av Per Hj. Svae

Ressursklemmen nærmer seg krisepunktet. I 2015 må veksten i verdens CO2-utslipp være stanset. Deretter må utslippene reduseres kraftig. Vi må gå fra fossilalder til lavkarbonalder, fra vekstøkonomi til kretsløpsøkonomi. Hvordan gjør vi det? I 20 år underviste Per Hjalmar Svae i blå og rød økonomi ved Handelshøyskolen BI. Ingen av teoriene viste vei ut av fossilalderen. Svae utviklet en grønn økonomisk teori, inspirert av en gryende bevegelse. Grønn økonomi, politikk og livsstil handler om å øke livskvaliteten med vesentlig mindre ressursbruk. Grønne partier er ikke bundet til gamle ideologier for arbeider, bonde eller kapitalist. Dermed kan de tilby nye og kreative løsninger. I Norge kan Miljøpartiet De Grønne få sin første stortingsplass høsten 2013. Boken presenterer en rekke grønne ideer blant annet: fra levestandard til livskvalitet – miljøregnskap og sosialregnskap og grønne veier ut av Europas finanskrise. Tiden for omstilling er nå! Per Hjalmar Svae (f. 1952) er siviløkonom. I dag jobber han som seniorrådgiver i Hordaland fylkeskommune med ansvar for miljøsertifisering, miljøregnskap og miljøledelse
.
.

2052 av Forfatter Jorgen Randers, Utgitt i 2013

Forty years ago, The Limits to Growth study addressed the grand question of how humans would adapt to the physical limitations of planet Earth. It predicted that during the first half of the 21st century the ongoing growth in the human ecological footprint would stop-either through catastrophic «overshoot and collapse»-or through well-managed «peak and decline.» So, where are we now? And what does our future look like? In the book 2052, Jorgen Randers, one of the coauthors of Limits to Growth, issues a progress report and makes a forecast for the next forty years. To do this, he asked dozens of experts to weigh in with their best predictions on how our economies, energy supplies, natural resources, climate, food, fisheries, militaries, political divisions, cities, psyches, and more will take shape in the coming decades. He then synthesized those scenarios into a global forecast of life as we will most likely know it in the years ahead.The good news: we will see impressive advances in resource efficiency, and an increasing focus on human well-being rather than on per capita income growth. ….

.

I over 20 år har Naomi Kleins bøker definert vår tid. Beskrevet hvordan kloden vår, og svært mange av menneskene som bor på den, utnyttes og presses. Ropt på at vi endrer strukturene som støtter og rettferdiggjør utnyttelsen. Det handler om klimaforandringer. Om makt og ulikhet, kapitalisme og markedslogikk. Om solidaritet, rettferdighet og handling. I «Det brenner» samles for første gang Kleins tekster fra klimasammenbruddets frontlinjer. Hun tar oss med fra et orkanrammet Puerto Rico til korallblekingen av Great Barrier Reef, via hetebølger i Europa til Vatikanstatens nye vilje til å kjempe for miljøet. Og hun gjør det lysende klart hvordan fremveksten av populisme i Vesten er knyttet til klimabenektelse. Vi vil ikke kunne forstå eller gjøre noe med klimaforandringene hvis vi ikke forsøker å endre de samfunnsmessige strukturene som har skapt dem. Klein viser hvordan den eneste veien videre ut av en forurenset verden går gjennom en politisk reform: et konkret sett med tiltak for å bekjempe den økende trusselen om total miljøkatastrofe. En grønn New Deal. «Det brenner» er en alvorlig og engasjert henvendelse til oss alle – ikke minst til ungdommen, som har begynt å kreve handling.
.

.

Da mennesker regjerte kloden, etikk, dinosaurer og juss for en verden i krise, Marit M. Simonsen ; Thea Rølsåsen ; Norith Eckbo ; Ragnhild Freng Dale ; Odd Harald Barder ; Erling Fjeldaas, utgitt 2020

Sett at du leaset en øy. Og dessuten hadde muligheten til å klone dinosaurer og slippe dem ut på den øya. Ville du gjort det?
Burde du gjort det?
Burde du hatt lov til å gjøre det?

Velkommen til Da mennesker regjerte kloden, en bok om miljøetikk og Jurassic Park.

Boken kommer i en tid der verden menneskelige aktivitet presser den naturlige verdenen til randen av kollaps. Vi står overfor global oppvarming, forsuring av verdenshavene, og utryddelsen av verdens arter med en hastighet som ikke ble sett siden dinosaurenes døde ut for 66 millioner år siden.

Selv om mange positive ting har blitt gjort beveger vi oss fortsatt raskt i gal retning. Jussen vi bygget for å redde naturen har ikke levd opp til sine ambisjoner.

I boken har et team bestående av tre jurister, to biologer og én antropolog gitt sine tanker om mennesket, naturen og forholdet mellom oss. Dette er en bok om hvilket etisk fundament lovene våre bygger på og bør bygges på, det er en bok om naturens kompleksitet og menneskets arroganse i møte med den. Det er også en bok med svært mange dinosaurer.

.

“[A] uniquely inclusive perspective that will inspire conviction, passion, and action.” —Kirkus Reviews (starred review)

An empowering, engaging young readers guide to understanding and battling climate change from the expert and bestselling author of This Changes Everything and On Fire, Naomi Klein.

Warmer temperatures. Fires in the Amazon. Superstorms. These are just some of the effects of climate change that we are already experiencing.

The good news is that we can all do something about it. A movement is already underway to combat not only the environmental effects of climate change but also to fight for climate justice and make a fair and livable future possible for everyone. And young people are not just part of that movement, they are leading the way. They are showing us that this moment of danger is also a moment of great opportunity—an opportunity to change everything.

Full of empowering stories of young leaders all over the world, this information-packed book from award-winning journalist and one of the foremost voices for climate justice, Naomi Klein, offers young readers a comprehensive look at the state of the climate today and how we got here, while also providing the tools they need to join this fight to protect and reshape the planet they will inherit.

.
.

Vårt frosne vann, etiske refleksjoner når isen smelter, av Leif Magne Helgesen (Redaktør) ; Kim Holmén (Redaktør) ; Ann Kristin Balto (Fotograf) ; Ane Sjøbu (Oversetter), utgitt 2020

Isen smelter på «de tre polene», fordi temperaturen stiger og det blir varmere på kloden. Jordas befolkning er avhengig av det frosne vannet.
Denne boka inviterer deg med på en reise fra Svalbard i nord, til Himalaya i øst og til Antarktis i sør. Det er både likheter og ulikheter i det som skjer i de tre områdene. Sammen med informasjon om utviklingen er den etiske refleksjonen viktig for å finne veien videre. Som leser blir du invitert inn i lokale konsekvenser av klimaendringene, samtidig som du får et større internasjonalt overblikk.
Vi mennesker bærer et ansvar for de fotavtrykkene vi setter, men vi har også mulighet til å bidra positivt for å endre den negative utviklingen. Situasjonen er alvorlig, men er det likevel håp for en fremtid? Boka er et viktig bidrag til å skape den gode samtalen rundt en av vår tids største etiske utfordringer.
Bokas forfattere representerer ulike faggrupper fra naturvitenskap, kirke, medier og akademia. Felles for dem er en tro på den gode samtalen og et samarbeid over grenser for å stimulere til løsninger og håp.

.

Thinking in systems, av Forfatter: Donella Meadows, utgitt 2015

The classic book on systems thinking, with more than half a million copies sold worldwide!

This is a fabulous book. This book opened my mind and reshaped the way I think about investing.Forbes

Perfect for fans of Kate Raworth, Rutger Bregman and Daniel Kahneman!

The co-author of the international best-selling book Limits to Growth, Donella Meadows is widely regarded as a pioneer in the environmental movement and one of the world’s foremost systems analysts . Her posthumously published Thinking in Systems, is a concise and crucial book offering insight for problem solving on scales ranging from the personal to the global. This essential primer brings systems thinking out of the realm of computers and equations and into the tangible world, showing readers how to develop the systems-thinking skills critical for 21st-century life.

Some of the biggest problems facing the world war, hunger, poverty, and environmental degradation are essentially system failures. They cannot be solved by fixing one piece in isolation from the others, because even seemingly minor details have enormous impact.

While readers will learn the conceptual tools and methods of systems thinking, the heart of the book is grander than methodology. Donella Meadows reminds readers to pay attention to what is important, not just what is quantifiable, to stay humble, and to stay a learner.

No matter what industry or career you’re in, Thinking In Systems will bring clarity to the complicated, crowded and interdependent networks that make up the world today. Thinking in Systems helps readers avoid confusion and helplessness, the first step toward finding proactive and effective solutions.

.

.

Monica Sharma describes how we can source our inner capacities and wisdom to manifest change that embodies universal values such as dignity, compassion, fairness, and courage. Drawing on more than twenty years of work for the United Nations and elsewhere, she presents a radical new approach to transformational leadership, one that creates systems of change where everyone can engage–not just analysts and policy-makers. Demonstrating that we all can be architects of a new humanity, Monica demystifies policy-making, planning, and implementation so that everyone can play an informed and strategic part in eradicating the world’s most intractable problems. Using real-life examples from around the world, she shows how our innate characteristics of universal compassion, equity impulse, and human capability can create new patterns that effectively address major challenges such as gross inequality, unbridled hate, conflicts based on social identity, and the never-enough mindset of greed. Written in a straightforward, accessible style, Radical Transformational Leadership outlines a path-breaking paradigm shift that is already generating equitable and sustainable results across the globe.

Winner of the Nautilus Gold Award for Business and Leadership

.

.Den ubeboelige planeten, en fortelling om fremtiden på jorden, av David Wallace-Wells, utgitt 1919.

Når vil planeten vår bli for varm for menneskene? Sannsynligvis innenfor levetiden til våre barn. Det er verre enn du tror. Mye verre. Havnivået som stiger, skogbrannene som ødelegger tusenvis av hjem i California og 500-års stormene som herjer nærmest månedlig er bare en forsmak på endringene som kommer. Hvis ikke milliarder av mennesker forandrer måten vi lever livene våre på, vil deler av jorden kunne bli nær ubeboelig så snart som i slutten av dette århundret. Fortsetter vi som nå vil matmangel, flyktningekatastrofer og andre kriser forandre verden slik vi kjenner den.

I denne internasjonale bestselgeren ser David Wallace-Wells på hva verdens klimaforskere, når de er helt ærlige, mener er fremtiden for planeten vår. Boken er også en påminnelse om alt vi faktisk kan gjøre, og om ansvaret vi har for at våre barn ikke skal sitte igjen med en ubrukelig klode.

«Anbefales på det sterkeste til både statsministeren og alle andre som vil vite mer om vår tids viktigste kampsak!» Terningkast 5, DAGBLADET

.
In twenty short books, Penguin brings you the classics of the environmental movement.Provocative and playful, All Art is Ecological explores the strangeness of living in an age of mass extinction, and shows us that emotions and experience are the basis for a deep philosophical engagement with ecology.Over the past 75 years, a new canon has emerged. As life on Earth has become irrevocably altered by humans, visionary thinkers around the world have raised their voices to defend the planet, and affirm our place at the heart of its restoration. Their words have endured through the decades, becoming the classics of a movement. Together, these books show the richness of environmental thought, and point the way to a fairer, saner, greener world.
.

 

Previous Article